25. října 2016

Power BI – Záložka analytics a forecasting

Jednou z nových funkcí v zářiové aktualizaci Power BI desktopu byla funkce Forecasting. Zatím ve fázi Preview, ale nová aktualizace Desktopu je za rohem. Dnešní článek ve zkratce shrne, v jaké fázi se Forecastování v Power BI desktopu dnes nachází. V prvé řadě preview funkce je potřeba povolit v nastavení Desktopu. Menu file (nepopsané, ale stejná pozice jako v Office), Options & Settings, Options, Preview features, zaškrtnout forecasting
Dostupnost pro vizualizace
Forecasting probíhá na záložce „Analytics“, která umožňuje v současné chvíli následující možnosti linek
 • Trendová linka (proložení přímkou)
 • konstanta na X ose
 • konstanta na Y ose
 • Minimum
 • Maximum
 • Průměr
 • Percentil
 • Forecast
Záložka analytics v liště vizaulizací vypadá následovně
Práce s linkami a křivkami není dostupná pro všechny vizualizace. Plná podpora je dostupná v následujících objektech.
 • Area chart
 • Line chart
 • Scatter chart
 • Clustered Column Chart
 • Clustered Bar Chart
Práce s konstatní linkou je k dispozici v následujících dalších vizualizacích
 • Stacked Area
 • Stacked Bar, Stacked Column
 • 100 % Stacked Bar, Stacked Column
Práce s proložením přímkou
 • non-stacked line
 • clustered column chart
Nulová podpora pro objekty
 • matrix, tabulka
 • koláč, koblih (Pie, Donut)
Pojďme se podívat na nějaké
Ukázky
Na následujícím snímku vidíte jednoduché proložení přímkou a konstantní čáru na ose Y.
U proložené přímky je možnost kombinovat více řad (combine series) tzn, i když máte vykreslené dva průběhy, s vyplým přepínačem máte každý průběh proložený jednou přímkou. Když zapnete kombinovat, pro oba průběhy máte jedno proložení.
Konstantní linka, na obrázku červená, můžete zadat hodnotu konstanty. Zde mi chybí možnost odkázat se na pole z datasetu, například Target, aby bylo poznat, zda plán plníme/neplníme. Třeba/snad se dočkáme v dalších verzích.
Linky minima a maxima můžete vybrat s kontextem konkrétního měřítka. Jste ale omezeni pouze na měřítka, která máte v grafu.
Proložení přímkou a zobrazení základních statistických veličin se však dá jen stěží říkat Forecast. Takže jak je na tom samotné předvídání budoucnosti?
Můžete zadat, kolik bodů byste chtěli předvídat. Kolik posledních ignorovat, jaký confidence level nastavit a pokud data mají sezénnost, tak jakou. Funkce Forecast se zobrazuje pouze pokud máte v grafu jen jednu řadu.
V grafu vidíme skutečný průběh zelenou barvou. Černá přerušovaná čára je odhadnutý forecast pro následující tři hodiny. Šedá plocha je odhadovaný interval do kterého by měly data spadnout i při očekávané chybě 5%.
Nyní se nabízí otázka, co se bude dít s akciemi Dixons Carphone v následujícíh dnech? :)
Asi vadí díry způsobené víkendy. Tak někdy příště, až funkce třeba nebude preview :)
Závěr

Záložka Analytics je v plenkách, stejně jako možnosti předvídání budoucnosti. Proložení průběhů linkami se určitě hodí. Chybí mi zde však možnost odkázat se na measure buď obecně (konstantní čára), nebo bez nutnosti zobrazovat bázové měřítko jako řadu. Jsme však ve fázi preview, tak uvidíme co se bude dít dál. Vypadá to však slibně.

Žádné komentáře:

Okomentovat