25. listopadu 2019

DAX for Analysis Services Multidimensional workaround

I have already write a blog post about existing limitation when using Power BI live connected to Analysis Services Multidimensional here. But recently I found out workaround which used not to work but does work now (and hopefully it will stay this way). But first brief introduction of the business problem
(if you can’t wait just scroll down to workaround part).
Introduction
Analysis Services can be installed in 2 main flavours. Tabular which is used in Power BI backend (first version introduced in Power Pivot for Excel 2010) and Multidimensional much older then that.
Native language of Multidimensional is MDX, native for Tabular is DAX. 
In theory you can query both installation types using both languages and I do use MDX to query tabular a lot when developing Reporting Services reports.
And I also tried the other way around to query Multidimensional with DAX. And it works in management studio.
For approximately 3years I’ve been waiting for option to write custom DAX measures when live connected to SSAS MD.
I thought that something small has to be developed in order to make it work and it is not a priority. After digging deeper and talking to product team I found out it is exactly the opposite case. 
DAX works on tabular structures and Multidimensional structures are just way too different. So some principles like iteration over table in case of SUMX wouldn’t work and doesn’t make sense.
In better cases DAX just wouldn’t work in worse cases it would lead into unpredictable results.
So the team did extra work in order to block it in UI of Power BI Desktop.
But this blocking all DAX leads into cases where you need something simple like Sales in Thousands in Power BI table and you are forced to change calculate script of your enterprise SSAS
model for sake of Power BI report...
And this is unfortunate at least.
Word of caution
But before you’ll apply the workaround just keep in mind that in can lead to incorrect results when using more complex DAX or it simply won’t work.
If it doesn’t work for you don’t blame Microsoft and don’t blame me :)
Workaround
It is rather simple first create blank Power BI workbook connected to SSAS Multidimensional using live connection
If you try to create new measure right click measure group and you can just expand all/collapse all.
(And last few years I was just few minutes before collapse because of this limitation)
Then save the file and publish to Power BI Service. I named it SD_PRD_Main (Shared Dataset PRoDuction Main) PBIX

Then create second blank Power BI file and choose Power BI Dataset as a source
Search the list
Here you go :)
Conclusion
Use it with caution, more complex DAX doesn’t have to work as stated above. But simple stuff like Measure in thousands. Actual vs Target etc... These can be done directly on report level.
This approach has other benefits like having one centralized connection string which can be used in 20-50 and more reports.
So you just change one connection if you need to perform failover to different environment/server.
Only outstanding problem I now have is how to change existing reports in batch to map them from SSAS MD live connection to Power BI Dataset as a source.
I heard it could be possible using Power Shell but I wasn’t able to make it work.

Enjoy your report level calculations. If it doesn’t work for your don’t complain to Microsoft. Because if you do, they could block the feature for good ;)

8. listopadu 2019

Jak obejít omezení Power BI u live connection

Na různých konferencích a přednáškách jsem již mnohokrát říkal, proč používáme ve firmě pro většinu Power BI reportů metodu živého připojení do Analysis Services a proč používáme
Multidimensionální kostky.
Důvody pro živé připojení jsou například počet aktualizací za den, centralizace business logiky pro všechny reporty ze stejné kostky.
U Power BI Pro v neposlední řadě velikost datového modelu (1GB u Pro).
Na druhou stranu tento přístup má i stinné stránky. Dlouhodobě mi u Analysis Services vadila vázanost PBIX reportu na Dataset.
Když jste chtěli přemapovat report na druhý server, museli jste stáhnout PBIX, změnit vevnitř připojení a přenasadit report.
U jednoho reportu z kostky není problém. Ale pokud jich máte 20, 30.. 100 ze stejného datového modelu... Failover ručně dělat nechcete.
Tento problém se dá řešit Power Shellovým skriptem (popíšu někdy příště).
Druhý problém který mi vadí a nad kterým jsem se vyplakal v samostatném článku a pro větší dosah článku raději rovnou v angličtině je nemožnost dělat DAX výpočty u živého připojení do SSAS Multidimensional.
To je problém například v případech, kdy potřebujete měřítko, které už v kostce máte. Například „Částka bez DPH“ a uživatel v reportu chce vidět tu stejnou částku ale v tisících v rozpadu v tabulce.
Momentálně není jiné cesty, než rozšířit calculate skript kostky (korporátního enterprise datového modelu).
A přidat tam kalkulaci, kterou potřebujete do jednoho reportu. To je trochu nepoměr měnit datový model určený pro celou firmu kvůli reportu pro pár uživatelů.
Jaktože to nejde... A nebo?
Ve dnešním článku popíšu jak oba problémy když ne vyřešit, tak aspoň obejít a to bez nutnosti cokoliv skriptovat, nebo programovat.
Kouzlo spočívá ve sdílených datasetech. 
Stačí vytvořit první report s živým připojením do Analysis Services Multidimensional.
Dialog vypadá podobně jako na obrázku
Po pravé straně v seznamu polí když chci přidat novou measure, nemůžu viz další obrázek.
Můžu buď expandovat, nebo kolabovat.
A po pravdě poslední 3 roky jsem byl chvíli před kolapsem pokaždé když se nezobrazovaly správně formáty z kostky, nebo chtěl někdo vidět číslo v 1000
, nebo někdo chtěl něco jednoduchého, co nebylo v kostce.
 
Report ukládám a publikuji do Power BI služby pod názvem SD_PRD_Main. 
SD = Share Dataset 
PRD = Production (jen abych předešel spekulacím)
Vytvořím nový prázdný report a použiji Power BI dataset jako zdroj.
V seznamu datasetů vyberu název reportu z předchozího kroku.
A hle... Tvorba nového měřítka je již možná :)
Závěr

Co jsem tímto získal? Jednak možnost tvořit měřítka nad SSAS Multidimensional živým připojením.
Za druhé centrální bod odkud spravuji připojení do kostky Main.
Kdybych nyní udělal 100 reportů nad datasetem SD_PRD_MAIN, stačilo by změnit tento jeden zdrojový report s datasetem a přemapovat jej na druhý server
místo toho abych přiklikával
jednotky, desítky, stovky reportů :)
Mě tento objev udělal radost, doufám že i Vám. Momentálně stojím před problémem jak přemapovat stávající obsah nad tento sdílený dataset bez nutnosti kopírovat jednotlivé objekty.
Zatím ale narážím buď na možnosti API, nebo své schopnosti v PowerShellu (které jsou velmi omezené). Takže pokud se podařilo někomu v PowerShellu
přemapovat stávající objekty z jednoho typu zdroje na druhý u živého připojení, dejte prosím vědět.