31. května 2016

Záznam přednášky - WUG Zlín - Reporting s Microsoftem, aneb dejte datům tvář

Ve středu 25.5.2016 přesně týden před RTM SQL Serveru 2016 jsem měl opakování přednášky o reportovacích nástrojích spoločenosti Microsoft. Tentokrát ve Zlíně. Hlavní důraz byl kladen na Power BI a novinky v Reporting Services. Přednášku jsem nahrál a můžete se na ni podívat zde
Týden před RTM SQL Serveru už se nedá očekávat žádné velké novinky. Takže se jedná o stav aktuální k uvedení SQL Serveru 2016 na trh.
Přeji příjemnou a obohacující podívanou

27. května 2016

Power BI - R integrace

V dubnu 2015 Microsoft koupil společnost Revolution Analytics. Určitě se na tomto strategickém nákupu podepsal Josepsh Sirosh (v současnosti Corporate Vice President Data Group, v minulosti CTO Core Retail Amazonu, jeho vášní je Machine Learning a věnuje se oblasti Advanced Analytics od roku 1990). Nyní společnost Microsoft integruje R do svých různých nástrojů přes Azure ML, SQL Serveru a Power BI. V dnešním článku bych Vás rád uvedl do R, jak zapadá do MSFT platformy a ukázal možnosti R v Power BI.
Co je R?
Kromě toho, že  to je další písmeno (už v MSFT BI platformě máme M a R), se jedná o programovací jazyk a software pro statistické výpočtya analalýzu. Je velmi oblíbený mezi statistiky a data minery jak pro vývoj statistického softwaru, tak pro analýzu. Jedná se o imterpretovaný programovací jazyk (spouští příkazy příjmo bez předchozí kompilace). O R se můžete dočíst mimo jiné na https://www.r-project.org/
V R se dá pracovat s libovolnými daty, která jdou popsat matematicky. No a zeptejte se matematiků, co jde matematicky popsat :) Prakticky vše. Proto se R dá kromě svého jádra rozšiřovat o různé balíčky, které poskytují možnosti nakládat s určitou oblastí dat. Napřílad vizualizace, zpracování obrazu, zvuku, statistické moduly. R i rozšiřující balíčky se dají stáhnout z CRAN pro CZ http://mirrors.nic.cz/R/ Na R projektu najdete také manuály https://cran.r-project.org/manuals.html. R je open source a i vy se můžete podílet na vývoji tohoto jazyku.
Revolution Analytics a R
R vzniklo jako jazyk pro analýzu dat na desktopu, načtete data do paměti a zpracováváte jedním jádrem procesoru. Což je pro jednoduchou statistiku dostačující. Pro analýzu velkých objemů dat je ale jedno jádro a paměť jednoho PC dost omezující. Společnost Revolution Analytics povýšila R na Enterprise nástroj a umožnila analýzu nad Hadoopem a Enterprise Data Warehouse platformami od největších hráčů na trhu, který je škálovatelný a umí využít možnosti těchto strojů.
MSFT a R
A poté Microsoft Revolution Analytics koupil. Takže i konkurenční platformy využívající R vlastně musí použít chtě nechtě produkt Microsoftu. Jaké jsou aktuálně produkty MSFT spojené s R?
Microsoft R Server
  • dříve známý jako Revolution R for Enterprise
  • dostupný na Linux i Windows
  • Specializované konektory pro SQL Server, Hadoop, Oracle, Teradata...
Azure ML
  • používá R interně
SQL Server
  • volání R zevnitř SQL Serveru (v využitím paměti serveru a více jader) přes uloženou proceduru
Power BI
Power BI a R
V Power BI můžeme R použít dvěmi způsoby. Buď jako zdroj, že data načteme ne tradičním konektorem, ale právě prostřednictvím R. Po cestě můžeme použít veškeré matematické a transformační možnosti jazyka. Na počítači, kde máte Power BI Desktop musíte mít R naistalované bokem od Power BI desktopu. Power BI Desktop v sobě samotném R engine nemá. Pokud byste chtěli data aktualizovat, musíte mít R naistalovanou Personal Gateway na stejném PC jako R.
R jako zdroj dat
V dialogu get data můžete vybrat mezi další R Script. Uživatelské rozhraní je pouze okénko bez intellisense, kam se tak akorát hodí vložit skript, který jste dříve napsali a odladili v RStudiu (https://www.rstudio.com/ což je IDE pro R podobně jako Management Studio pro SQL Server).
Skript načítající data z csv souboru by vypadal následovně.
BikeData <- read.csv('C:/Users/neoraj01/Desktop/Study/Learning R/Dan/BikeData.csv')
Lomítka jsou „Linux style“
R vizualizace
Protože matematicky se dá popsat i spousta grafů a objektů obecně, další co můžeme v Power BI použít jsou právě R vizualizace. Data můžete načíst klasicky SQL Dotazem, případně vyklikat přes Power Query. Já jsem si například napsal dotaz nad AdventureWorksDW2012, který vrátí prodeje za jednotlivé měsíce vždy k prvnímu dni v měsíci
SELECT
OrderDate = datefromparts(Orderdatekey/10000,OrderDateKey%10000/100,1)
,Sales = sum(f.salesamount)
FROM dbo.FactInternetSales f
GROUP BY
datefromparts(Orderdatekey/10000,OrderDateKey%10000/100,1)
order by 1

Při vložení R vizualizace jsem zaškrtnul pole Sales a Order Date. Dole se zobrazí lišta s R script editorem.
Šedě podbarvená je předvyplněná část, která tvoří data.frame (v podstatě tabulku), kde data deduplikuje. Bíle podbarvené je to co jsem napsal já. Definuji vektory x a y pro vykreslení na osách. Funkce plot mi vykreslí graf. Funkce abline proloží přímkou popsanou lineárním modelem závislosti y na x. Barva červená.
Jak dlouho mi to trvalo dostat se až do tohoto stavu? Cca hodinu, je graf pěkný? Ani ne, ale začátek je vždycky nejhorší :) Když už víte, co tam přesně napsat, je to docela pohoda.
Další graf za použití knihovny ggplot2. R skript nad demo datasetem Iris (kytičky)
Graf
Závěr

R je pro mě něco nového, nemám s ním předchozí zkušenost. Jedná se ale určitě o velmi zajímavou oblast, která mi dává smysl studovat. Zvlášť pokud chcete rozkrýt souvislosti na první pohled nezřejmé, věnovat se predikcím budoucího vývoje. Graf mi sice trval získat hodinu, ale už teď vidím možnosti, že právě predikce do budoucna by se nad datasetem udělat dala. Jen vědět, co napsat do R skriptu. K samotné analýze by stačilo RStudio, ale pokud bychom se chtěli podělit s ostatními. Power BI ja jako způsob dobrý kandidát. Teď se jen naučit jeden nový jazyk a to na čem je postaven (matematika, statistika). Z pohledu integrace R do produktů společnosti Microsoft se určitě jedná o zcela zásadní strategický nákup a osobně se těším na další objevitelské putování.

23. května 2016

Power BI – Parametry dotazu

V minulém článku o Power BI jsem sepisoval, co nového v dubnové aktualizaci http://www.neoral.cz/2016/05/power-bi-update-duben-2016.html. U parametrizace dotazů jsem psal, že je tohle si zaslouží samostatný článek. Dnešní článek. Než přibyla možnost parametrizovat dotaz, bylo celkem utrpení přemapovat Power BI report na jiný server/databázi. Pokud jste používali import, museli jste překlikat všechny dotazy a názeve serveru/db přepsat. Pokud pracujete s Reporting Services, Váš tento problém byste vyřešili pomocí Sdílených datových zdrojů (Shared Datasource). V Power BI desktopu problém vyřešíte právě pomocí parametrů. A nejen tento problém. Tak pěkně postupně
Parametrizace datového zdroje
Co se bude měnit? Pravděpodobně název serveru a/nebo název databáze. Začnu pouze jendoduchým příkladem s parametrizací názvu serveru.
Po startu Power BI desktopu jdu do dialogu Home, Edit Queries, Edit Queries, Manage Parameters, New Parameter
Name napíši SERVER_NAME, nechám zatrhlé required pro povinný parametr. Datový typ text. Allowed values měním na list of values pro „combo box“ A vpisuji povolené hodnoty tečku a localhost (což je sice to stejné, ale pro ilustraci chování stačí). Výchozí hodnotu default value můžu použít tečku a stejně tak current. Rozdíl mezi default hodnotou a current je, že default se použije jako výchozí pro nové soubory (na základě šablony – taky novinka poslední aktualizace). Current value je hodnota použitá v aktuálním souboru.
Parametr mám nachystaný a můžu se pustit do tvorby datového zdroje. Například SQL Serveru.
Get data, from SQL Server a při volbě serveru můžu vybrat parametr místo konstanty
Vybírám AdventureWorksDW2012 a tři tabulky. Close and apply. Po načtení dat můžu změnít odkaz na zdrojový server ze záložky Home, Edit Queries, Edit Parameters. Po potvrzení dojde k opakovanému načtení dat z druhého zdroje.
Jak vypadá M kód pod dotazem?
let
   Source = Sql.Databases(SERVER_NAME),
   AdventureWorksDW2012 = Source{[Name="AdventureWorksDW2012"]}[Data],
   dbo_DimDate = AdventureWorksDW2012{[Schema="dbo",Item="DimDate"]}[Data]
in
   dbo_DimDate
Čili můžete opravit i stávající skripty pouze přepsáním konstant v uvozovkách na jméno parametru. Využití je široké, kromě parametrizace datového zdroje jako takového bychom mohli vložit podmínku do dotazu při načítání dat. Udělat například dynamické měřítko na základě výběru parametru Měna. Ty stejné věci na které používáme parametry v SSRS.
Závěr

Parametry dotazů jsou velmi důležitou funkcí, která umožní mimo jiné snadné přemapování z vývojového serveru na server produkční. V současné době jdou měnit pouze v Power BI desktopu a umí jen jednohodnotové parametry. Časem se dočkáme vícepoložkových parametrů a možnosti měnit hodnoty z portálu Power BI.com A věřím, že to nebude moc dlouhá doba.

17. května 2016

Záznam přednášky - Power BI live vs Import & security

Ve středu 11.5. se v Praze v prostorách společnosti Microsoft uskutečnilo setkání české BI & SQL PASS chapter (kdyby Vás zajímaly další akce, koukněte na Meetup http://www.meetup.com/CZBISQLPASS/), kde jsem měl to potěšení přednášet. Stěžejním tématem, kterému jsem se chtěl věnovat byly problémy spojené s Power BI při nasazení v korporátním prostředí. Porovnával jsem živé připojení proti importu dat a také jsme si ukázali, jak zabezpečit, aby každý uživatel viděl jen relevantní obsah. Ztěžejní témata tedy byly, jak tedy bylo zcela zřetelně napsáno v anotaci přednášky: Import vs Live a Row Level Security (RLS).
Video z akce najdete na konci článku (lehce ořezané o části, kde nebyl slyšet zvuk při představení PASSu a závěrečné diskuzi).
Protože RLS jsem se věnoval v samostatných článcích (Import - http://www.neoral.cz/2016/04/power-bi-role-zabezpeceni.html a Live http://www.neoral.cz/2016/03/power-bi-enterprise-gateway-direct.html), těmito tématy se v dnešním článku do hloubky zaobírat nebudu. Protože už nás na závěr trochu tlačil čas, rád bych se vrátil do fáze manažerského shrnutí :)
Případné nezodpovězené dotazy z přednášky i momo zmůžete klást do komentářů pod článkem, odpovím.

Někdy otázku jestli živé připojení, nebo import může může Power BI rozhondnout za vás, protože zrovna ve vašem případě nemusí být z čeho vybírat. 

Technické faktory pro rozhodování jsou následující

Zdroje
V současné době se dá živým připojením připojit pouze do vybraných zdrojů, jsou jimi (Analysis Services, SQL Server, SAP Hana, Oracle, Teradata a v preview SAP BW. Pokud navíc zdroj není v cloudu. Musíte mít nainstalovanou Enterprise Gateway (http://www.neoral.cz/2016/03/power-bi-enterprise-gateway-direct.html) a byť jsem se to nikde explicitně nedočetl (možná se od té doby již změnila dokumentace), tak tato brána mi nešla nainstalovat na PC, který nebyl v doméně.
Brány
Navíc aktualizace přes enterprise i personal gateway vyžadují Power BI Pro licenci. Na seznam vlastností, které Vás donutí pořídit Pro verzi se můžete podívat zde: https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-power-bi-pro-content-what-is-it/
Frekvence
Importovat data lze maximálně 8 krát denně (s výběrem, celá hodina/o půl) a nejde se spolehnout na časy aktualizací, že se spustí přesně v nastavenou dobu. Chcete-li aktualizovat data častěji jak 8 krát denně a máte nároky na to, kdy přesně má dojít k aktualizaci. Musíte data aktualizovat u vás ve firmě a koukat na data přes Power BI živým připojením.
Velikost dat pro upload
Existovalo omezení 250 MB na soubor. Jedná se sice o komprimovaná data, ale tahat nějaké desítky GB do cloudu za účelem reportingu stejně pravděpodobně není potřeba (lepší v režimu import naplnit jen ta data, která skutečně potřebujete dostat do reportu). Pokud máte data větší, je lepší je nechat u vás ve firmě a připojovat se do živých přes Enterprise Gateway.
--poznámka 17.5. maximální velikost zvednuta na 1GB
Vliv na výkon zdrojového systému
Pokud byl váš zdrojový systém křehký jak skleněná růže před přímým připojením z Power BI. Živým připojením výkonu nepomůžete :)
Recyklace logiky (výpočty, zabezpečení, ...)
Pokud děláte něco dá se říci unikátního, s importem nemusí být problém. Pro opakované použití stejné logiky, může být výhodnější použít živé připojení do modelu, který má v sobě již tuto logiku předpřipravenou (výpočty, Row Level Security)
Potřebuji kombinovat?
Pokud  použijete živé připojení, už data nemáte v současném stavu jak nakombinovat s dalším zdrojem. To lze pouze u importu.

Mé osobní preference 
Zaměřím se na nejčastější typy zdrojů z dílny společnosti Microsoft, SQL Server a OLAP kostky. 
Operativní reporting
Nad systémem, který běží na MS SQL Serveru. Otázka zní, jestli je pro tuhle aplikci Power BI vhodný nástroj. Import zde vesměs použít nemohu. 8 krát za den je s nespolehlivým časováním je málo. S živým připojením opatrně pokud se jedná o výše zmiňovanou skleněnou růži. U živého připojení můžu vybrat jen některé objekty, ale tak jak jsou (už je dále nezafiltruji). S živým připojením nemohu napsat do zdrojové databáze Select, který vybere co chci (lze jen u importu). Aby to mohlo fungovat, museli bychom si nachystat v databázi vrstvu views, které by vracely jen data potřebná pro report. Klidnější bych také byl, kdyby ve zdroji šlo použít operational analytics ze SQL Serveru 2016.
BI reporting za účelem podpory rozhodování
Kvůli tomu, že jeden report většinou nestačí a stejnou logiku budeme potřebovat ve více reportech, preferoval bych nachystat logiku jednou a využívat ji opakovaně. Takže v ideálním případě postavit datový sklad, nad skladem model v SSAS. V modelu nastavit zabezpečení a dotazovat se živým připojením do dat v modelu.V modelu bych ale musel mít nachystané úplně vše. Živé připojení mi neumožní přidat data od jinud. Stejně tak mi zatím neumožní dodělávat počítané sloupce a měřítka (což mi znatelně chybí, podpořte prosím nápad na User Voices, ať se dočkáme https://ideas.powerbi.com/forums/265200-power-bi-ideas/suggestions/11685723-create-calculated-measures-on-top-of-a-live-ssas-c)
Kdy tedy import
Když mi nevadí, že data nejdou aktualizovat příliš často. Sahám na data, která nemám všechny na jednom místě a tak musím kombinovat s dalšími zdroji. Pokud by dotaz do živých dat byl zbytečným drážděním už tak vytíženého zdroje dalším analytickým dotazem. 

Záznam přednášky

Závěr
V přednášce i dnešním článku jsem se snažil shrnout pro a proti režimu živého připojení a importu dat do Power BI služby. Jako vždy, při výběru je potřeba vycházet z požadavků a omezení jednotlivých způsobů. A protože mezi importem a živým připojením nejde plynule přepínat, je dobré se hned na začátku rozhodnout správně :) Snad vám dnešní článek ulehčí rozhodovací proces.

13. května 2016

SQL Server 2016 – General Availability

SQL Server tým oznámil 2.5, že ostrá verze SQL Serveru 2016 bude veřejně dostupná 1.6.2016 (oficiální blog https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2016/05/02/get-ready-sql-server-2016-coming-on-june-1st/). Bylo také oznámeno, co najdeme ve které edici SQL Serveru a některé změny byly velmi příjemné. Na konferenci SQL Bits, které jsem měl to štěstí se účastnit, Joseph Sirosh (Corporate Vice President Data Group Microsoft) oznámil, že s dostupností SQL Serveru na Linuxu můžeme předběžně počítat někdy v květnu 2017. Developer edice je dostupná zdarma v rámci Visual Studio Dev Essentials https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-dev-essentials-vs.aspx. Pokud chcete utéct z Oracle, Microsoft Vám umožní převést licence zdarma při splnění určitých podmínek https://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/sql-license-migration.aspx?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE. Co tedy čekat od nového SQL Serveru?
Staré technologie byly předělány v jádře, tudíž vyššího výkonu byste měli dosáhnout čistě upgradem. Microsoft udává různé nárůstky pro různé technologie. Jak to ale bude u Vás nezjistíte, dokud to nezkusíte :)
Edice
Počítá se s edicemi Enterprise (pochopitelně), Standard, Developer a Express. Na první pohled se jeví, že vypadla edice Business Intelligence, byť tohle jsem nikde oficiálně nečetl. Mezi edicemi není zmiňovaná. Jak se bude nový SQL Server licencovat zatím oznámeno nebylo. Zatím jen přehled co najdeme v jednotlivých edicích. Začnu novinkami a změnami od edic nejnižších směrem nahoru k Enterprise. Co je v edicích nižších, je automaticky i v edicích vyšších.
Express
JSON – podpora pro práci s JSON dokumenty (obdobná jako pro XML)
SSRS – modernizovaný reporting (ale bez reportingu mobilního)
Query store – nástroj určený pro chytání SQL Skriptů, jejich exekučních plánů, výkonových metrik, jejich analýzu a případné vynucování exekučních plánů.
Stretch database – možnost odložit velké tabulky do Azure například za účelem archivace.
Standard
Express +
Tabular – i uživatelé standardní edice se dočkali základní verze tabulárního modelu (16 GB na instanci). Tohle je stěžejní
SSAS Multidimenzionální – vylepšení
Reporty v Power BI – Přišpendlení  reportů do Power BI z SSRS
Temporal – práce s temporal tabulkami pro verzování, psal jsem zde http://www.neoral.cz/2016/02/temporal-tables.html
Row Level Security – v relační databázi jsme schopní díky RLS zpřístupnit uživatelům personalizovaná data podobně jako v případě dynamického zabezpečení u kostek http://www.neoral.cz/2016/01/dynamicke-zabezpeceni-ssas-s-pouzitim.html
Dynamic data masking – citlivé informace se nezobrazí v čistém textu, ale jsou překryty maskou (jiné znaky)
Availability groups – 2 nody, ale pouze jedna databáze (ne ke čtení)
R – jednovlkánové Rko uvnitř databáze, konektivita k R Open
Polybase – umožní kombinovat dotazy z relačního i nerelačního světa pomocí SQL dotazů (jen compute node)
Enterprise
Standard +
Operational analytics – což je merketingový název pro column store indexy, které i pro non clustered variantu neblokují zápisy do tabulky. Jdou též vytvářet nad in-memory tabulkami. Určeno pro operativní reporting nad zdrojovým systémem.
Mobilní reporting – vypadá to, že až v enterprise
Tabular – Vylepšený direct query mód
R – integrace v databázi i samostatně. Využití více vláken.
Polybyse škálovaně
SSIS integrace Azure Data Factory a Azure SQL DW http://www.neoral.cz/2016/02/azure-sql-data-warehouse.html
Transparent Data Encryption – data šifrovaná v klientské aplikaci jsou šifrovaná po celou dobu cestou do SQL Serveru, v něm i zpět.
Novinky ve vysoké dostupnosti vylepšené Availability groups a možnosti pro hybridní scénáře.
Rozšířené možnosti pro In-Memory
Závěr

V dnešním článku jsem shrnul jak bude pravděpodobně vypat nadílka v jednotlivých edicích SQL Serveru. BI edice nebude. Tabular bude ve standardu. Mobilní reporting jen v Enterprise edici. Ale i tak každá edice obsahuje něco nového. Samotný upgrade na novou verzi by měl pomoci výkonu. Pokud jste instalovali RC 2.0, fungoval mi in place upgrade na RC 3.0. Takže snad to půjde bez problémů i na RTM. Co je velmi příjemné, na své si přijdou i potenciální zákazníci, kteří si nemohou dovolit Enterprise edici.

9. května 2016

Power BI – update duben 2016

28.4 Power BI team zveřejnil další aktualizaci pro Power BI desktop, také vyšla aktualizace mobilní aplikace a nových funkcí se dočkaly i brány propojující on premises prostředí s cloudem. Dnešní článek je o tom, co je nového v jednotlivých nástrojích.
Power BI Desktop
Formátování tabulky, matrixu a multi-row card – můžete se tabulku dostat do podobného stavu, jako při použití funkce „Formátovat jako tabulku v Excelu“
Trend line – možnost proložení přímkou v grafech. Zatím jen zapnout vypnout, nejde vybrat typ proložení
Nová drill akce – zobrazit záznamy. Například v Grafu při kliknutí na sloupec.
Parametrizace dotazu - při načítání. Tohle si zaslouží samostatný článek
Šablony Power BI souborů – soubor s koncovkou .pbit za podobným účelem jako šablony u office dokumentů, kvůli opakovanému použití si nachystejte layout pouze jednopu.
Online services – nová skupina při načítání dat pro kosmetické rozškatulkování typů zdrojů.
Nové konektory
·        SharePoint složka
·        Webtrends
·        SparkPost
·        tyGraph
Podmíněné sloupce – v podstatě můžete vyklikat funkci když s několika úrovněmi přes grafické rozhraní.
Další kosmetické změny
Při direct query připojení se vám zobrazí u sloupců datové typy.Můžeme dotazy v Power Query přetahovat Drag and Drop, stejně tak uspořádat do složek.
Pro kompletní seznam s obrázky a videi koukněte sem v angličtině na oficiální blog Power BI teamu
Mobilní aplikace pro Android
Článek na oficiálním blogu zatím nevyšel (nebo proklouznul), takže pouze podle toho co mi hlásí můj telefon. Zde došlo hlavně k rozšířené integraci Power BI s SQL Server 2016 reporting services. Mělo by se jednat hlavně o zrychlení výkonu, omezení nadbytečných přesunů dat na mobil. Možnost na mobilu zobrazit „tematické reporty“. Stejně tak přibyla možnost přistupovat k posledním otevřeným reportům.
Power BI Gateway
Entreprise
Novinka z pohledu zabezpečení. Postupem času půjde vybrat, zda budeme předávat identitu uživatele přes UPN (User Principal Name) mapování, nebo jako custom data property. Zatím jde pouze to první. V minulé verzi když jsem psal o dynamickém zabezpečení, bylo to právě přes UPN. A bylo to globálně. Nově půjde nastavovat různá mapování do různých zdrojů na úrovni zdroje. Custom data je zatím zašedlé a nejde vybrat. Dále Entreprise Gateway umožní aktualizaci datasetů ze SAP BW (konektor zatím ve fázi preview).
Výběr get data v portálu Power BI umožní přímo vybrat data z regisrovaného zdroje v gateway, což je velmi příjemné. V minulosti jste museli udělat připojení v desktopu, vypublikovat soubor a teprve pak se dalo procházet data v prohlížeči.
Personal Gateway  pouze opravy chyb a drobnosti.
Závěr

Ježíšek dorazil i v dubnu s nadílkou nových funkcí na různých frontách. Zajímavé jsou zejména nové formátovací možnosti v Power BI desktopu. Drilování tabulek bohužel zatím chybí, byť bylo oznámeno na MS Data Insights summitu, ale aspoň se můžeme těšit i na nadílku v květnu.

2. května 2016

Power BI Interest Group

V posledních týdnech jsem moc nestíhal psát články na blog. Sešlo se více věcí na různých frontách. Co jsem nestíhal na blogu jsem se snažil vynahradit přednáškami. Těch bylo za duben 2014 poměrně hodně. Stihl jsem při zaměstnání na plný úvazek 2 přednášky na konferencích, 2 denní seminář přípravy na certifikační zkoušku 70-473 pro partnery. A hlavně jsme konečně ve spolupráci s WUGem a českým Microsoftem zahájili  projekt české Power BI Interest Group v rámci WUG.
Myšlenku začít prezentovat online témata týkající se Power BI jsme oznámili 1.3.2016 na WUG v Brně. Ještě jsem ale nikde přesně nepopsal o co mi v rámci této skupiny jde. O tom by měl být dnešní krátký článek, stejně jako o zhodnocení prvních dvou akcí touto formou.
Power BI User Group
Ve světě se množí Power BI User Groups jako po dešti. V době kdy jsem to začal řešit, ale v Česku žádná zatím nefungovala. Různých skupin, které dávají dohromady IT profesionály a vývojáře je za to vzhledem k tomu, jak malá republika jsme, požehnaně. Skutečně uživatelská skupina nejen pro IT lidi, ale i pro uživatele. Na tu jsem v ČR nenarazil. Témata jako Power BI a Excel (Power BI) by mohli být zajímavé i pro uživatele. Otázka zní. Existuje zde skutečný trh pro tyto témata? Jak oslovit co největší skupinu lidí? Odpověděl jsem si, že díra „na trhu“ určitě. Co se týká formy, můžeme začít online, čímž zpřístupníme informace lidem odkudkoliv, bez nutnosti cestovat. Až zjistíme, že nás je hodně a zájem o témata je, můžeme se bavit o fyzických akcích, protože to samovolně vyplyne.
Zakládat další uživatelskou skupinu mi přišlo zbytečné, zakládat další uživatelskou skupinu, řešit infrastrukturu atd. Bylo lepší dát řeč s Davidem Gešvindrem z WUGu a pobavit se na téma online akcí. Jak tomu konceptu říkat? Dělat Power BI User Group ve Windows User Group by bylo trochu přeuser group :) Vzniká pracovní název Power BI Interest Group.
Hledáme podporu u představitelů Microsoftu jestli by akci podpořili. Preferovaný způsob by byl přes Channel 9. No a zbytek je historie a hlavně současnost.
Koncept přednášek
Chtěl bych vést (a nechtěl bych být sám) přednášky vždy rozsekaná na krátká témata řešící nějaký problém hned jak za sebou budeme mít první úvodní přednášky. Chtěl bych videa vést tak, aby měla pokud možno výukový charakter. Hodina mi přijde jako optimální délka z pohledu něco stihnout a neodradit lidi délkou u této formy přednášky. Stream mezi čtvrtou a pátou mi přišel ideální že lidé odcházející brzo z práce už možná budou na přednášku doma, ti kteří zůstávají déle si ji zapnou na konci pracovní doby.
První dvě akce
Na první streamovanou akci jsem se velmi těšil a měl obrovská očekávání. Za mnohaletou historii WUGu přednáška touto formou neprobíhala. Bylo potřeba upravit systém, nachystat a otestovat stream a to někdy i v docela extrémní časy. Velmi mne potěšil zájem o první přednášku, kdy se zaregistrovalo online 179 lidí. Není tajemstvím, že  při prvním streamu zazlobila technika a v první části byly problémy se zvukem. Přes veškerá přípravná opatření, kterých nebylo málo jsme nepromysleli všechno a chyby se vloudily. Měl jsem s kolegy lépe naplánovat scénáře, co dělat v případě když... Zklamání bylo, ale co můžeme dělat dál? Vzít si ponaučení z chyb. Ne vždy všechno napoprvé vyjde hladce. Nová forma přednášek, nové problémy.
Počítali jsme s tím, že záznam z první akce bude vystaven jak na webu WUGu, tak na Channel 9, ale z důvodu chybějího zvuku jsme tak zatím neučinili. Bylo by lepší akci zopakovat na čisto a chybám se vyvarovat. Na druhou akci se již tolik lidí nepřihlásilo. Já nebyl v takové formě, a stejně tak technika. Zvuk jsem si pohlídal, ale v průběhu přednášky se na krátkou chvíli přerušil stream. Záznam se aktuálně snažíme sestříhat.
Výhled do budnoucna
I přes to, že se první dvě akce nepovedly tak jak bych chtěl, jsem přesvědčený, že přednášky touto formou a o těchto tématech dávají smysl. Obrovský zájem o první akci mi toho byl důkazem. Do dalších akcí musíme dořešit techniku tak, aby to fungovalo bez problémů. A to také tak, aby mohl přednášet jiný přednášející. Chci interest group, ne one man reality show šílence, kterému se odpojuje mikrofon a padá internet uprostřed streamu.
Závěr
Jsme na začátku cesty. Párkrát jsem u prvních přednášek zakopl, ale jdeme dál. Chtěl bych velmi poděkovat Davidovi Gešvindrovi za vše co pro podporu těchto akcí na WUG udělal od zásahu do aplikace přes noční skype hovory a testování až po stříhání videa. Stejně tak bych chtěl poděkovat Honzovi Pospíšilovi z Microsoftu za pomoc a testování s úvodními streamy. Rád bych vyzval všechny Power BI & Excel Power BI nadšence, kteří mají zájem se podílet na obsahu Interest Group, napište mi email a dáme to nějak dohromady. Všem co máte nějaké podnětné komentáře k fungování délce, času, obsahu, klidně pište do komentářů pod článkem. Toho, že je potřeba aby fungoval zvuk a stream se nemá přerušovat jsme si vědomi :)