22. listopadu 2015

Power BI novinky – Říjen, Listopad 2015

Není tajemstvím, že Power BI team jede šíleným tempem. Jednou měsíčně update pro Power BI Desktop, každý týden service update a mobilní aplikace taky nespí.
Novinek se nastřádalo docela hodně, tak bych rád vypíchnul ty nejzajímavější. Soustředit se budu hlavně na PowerBI desktop novinky. Je zde totiž vidět trend, nejdřív je funkce přidána v rámci týdenního service update a pak se objeví i v měsíčním updatu PowerBI Desktopu. Listopadový update mi přijde stěžejní, ale pěkně popořadě.
 Říjen
Vlastní vizualizace
Za jednu z nejzajímavějších říjnových novinek považuji vlastní vizualizace (Custom Visuals) o kterých jsem psal podrobně zde http://www.neoral.cz/2015/10/power-bi-vlastni-vizualizace.html. Po měsíci používání přetrvávají dvě drobné vady. Ta méně bolestivá je, že se zatím nedají zobrazovat na mobilu. Ta bolestivější je, že je při každém kliknutí na report musíte pořád dokola povolovat. A to protože „můžou obsahovat nebezpečný obsah.“ Což je stejně otravné jako aktualizace ve Windows 10.
Tvorba reportů
Přibylo tlačítko vložit vizualizaci z pásu karet. Jedná se ale o prázdnou vizualizaci, typ musíte vybrat později sami.
Vylepšené výchozí řazení. Pokud budete používat například sloupcový graf, bude se řadit vzestupně podle toho co dáte na osu kategorií, dáte-li řadit podle měřítka, setřídí se automaticky sestupně.
Pokud pracujete s Funnel grafy, dočkali jsme se bublinové nápovědy a popisků dat. Přibyla možnost řazení v průřezech (Slicerech), stejně jako možnost měnit velikost písma.
Budíky byly rozšířeny o možnost nastavit Min, Max a cílovou hodnotu.
Bylo vylepšeno pozicování popisků dat tak, aby se popisky nepřekrývaly. V Power BI Desktopu je také možno zapnout funkce, které jsou zatím ve fázi „Preview“
Zde najdete možnost využití KPI indikátorů z tabulárního modelu SSAS, potažmo PowerPivotu. Jedná se pouze o použití existujícího KPI, nikoliv o nástroj, kde je KPI možno tvořit.
Nové konektory na datové zdroje
Přibyly konektory pro Azure DocumentDB, Mailchimp
DirectQuery pro SQL Server/Azure SQL Database
Přibyla možnost dotazovat se do SQL Serveru a Azure SQL databáze bez duplikování dat v modelu formou přímého dotazu.
Listopad
Listopadová aktualizace PowerBI desktopu mě nadchla hned několika novinkami.
Datová konektivita
SSAS Multidimenzional – Živé připojení
Už nějakou dobu bylo možno koukat živými připojením do Tabulárního modelu SSAS, v Říjnu přibylo připojení do SQL Databáze a v Listopadu můžeme konečně koukat živým připojením do SSAS Multidimenzionálních kostek. Třikrát sláva. Vyslechl jsem si nejeden dotaz, zda Microsoft s Multidimenzionálními kostkami do budoucna nepočítá. Evidentně počítá a to je dobře. Funkce je zatím dostupná pouze v Power BI Desktopu jako „Preview“. Než bude možno koukat online z Cloudu do On Premises SSAS Multidimenzionální databáze si ještě chvíli počkáme. Pravděpodobně kvůli nutnosti aktualizovat SSAS konektor o kterém jsem psal zde http://www.neoral.cz/2015/10/power-bi-konektory-na-on-premise-zdroje.html.
Co se zdrojů týče, je možno pracovat s R Skripty (po akvizici Revolution Analytics bude R integrováno do SQL Serveru – CTP 3.0 už tuto funkčnost obsahuje). Nyní je možno R  využívat i v rámci Power BI. Direct Query dotaz do SQL Server/Azure SQL Db/Azure SQL Data Warehouse byl povýšen z Preview funkce na produkční. Další konektory jsou na Azure Data Lake Store a Marketo a v neposlední řadě na SAP Hana.
Tvorba reportů
Osa Play u XY grafů
Tato funkce byla dostupná v PowerView, závislost dvou veličin na sobě se dala též přehrát v čase.
Slicery (Průřezy)
Slicery je možno dělat horizontální, zapínat zda je Slicer ve výchozím chování určen pro výběr jedné položky, nebo více.
Interakce mezi vizualizacemi
Zcela zásadní věc. Pokud máte alespoň dvě vizualizace na plátně, můžete vybrat jak se mají chovat ve vztahu k ostatním. Mám například koláčový graf a sloupcový graf. Když kliknu na výseč koláče, může to v sloupcovém grafu buď zvýraznit podíl mého výběru (v minulosti výchozí a jediné chování), nebo to nemusí udělat nic (grafy jsou nezávislé) nebo se dá koláčový graf přeponout na filtr. Po kliknutí na koláč se zobrazí jen relevantní sloupce a velikost je omezena právě výběrem z koláče.
Kopírování stránek
Možnost zkopírovat stránku jako celek mi hodně chyběla, takže děkuji :)
Podpora obrázků a KPI
S těmito objekty je možno pracovat v Tabulkách, maticích a kartách. KPI se dají vytáhnout z SSAS/PowerPivot, obrázky se dají volat například přes URL
Možnost měnit velikost písma
V kartách, tabulkách a maticích. Zdánlivě něco, co zde mělo být již dlouhou dobu. Nebylo ale už je možno stejně jako možnost kontrolovat jednotky v popiscích os u grafů. Opět děkuji :)
Datové modelování
Při použití sloupců typu datum se dát datumy automaticky seskupovat do roků, kvartálů a tyto jdou poté drilovat v grafech.
A další novinky...
Říjen – kompletní seznam
Listopad  – kompletní seznam
Mobilní aplikace
Zde stojí za zmínku, že PowerBI mobilní aplikace se dá integrovat s Windows Intune, takže se dá ze strany společnosti lépe vynutit, kontrola nad přístupem k datům přes mobil. Patří sem například
·        Požadavek na PIN pro přístup do BI aplikace
·        Požadavek aby zařízení splňovalo compliance omezení
·        Omezení kopírování dat z aplikace, nebo pořizování screenshotů
Excel 2016
V Excelu 2016 přibyla možnost publikovat soubor do Power BI. Po publikaci můžete dále pracovat s Excelem a změny se budou promítat v Power BI podle natavení aktualizací dat. Aby Power BI služba viděla na Excelový dokument (publikace), je vyžadován OneDrive for Business, kde je soubor fyzicky uložen. Podrobnosti zde http://blogs.msdn.com/b/powerbi/archive/2015/09/24/publish-to-power-bi-from-excel-16.aspx
Komunita
Ve světě vznikají Power BI user Groups, nejbližší je v Rakousku. Uživatelé PowerBI se mezi sebou můžou scházet a vyměňovat si informace, zkušenosti, atd. http://blogs.msdn.com/b/powerbi/archive/2015/11/03/power-bi-user-groups-are-here.aspx?wt.mc_id=WW_CE_BI_OO_SCL_TW Meli byste zájem o Power BI user group v České republice?
Závěr

Tempo Power BI teamu je vražedné, generují funkce rychleji, než stíhám testovat :). Každopádně mě těší, že se rozšiřuje základna zdrojů s živým připojením včetně multidimenzionálních modelů SSAS a SQL Server databází. Celkově se zvyšuje ovladatelnost, kontrola nad vizualizacemi ať už se jedná o kosmetické záležitosti jako velikost písma, nebo se jedná o to které vizualizace budu ovládat při kliknutí na graf. Skvělá práce, jen tak dál :)

Žádné komentáře:

Okomentovat