8. května 2015

Úvod do PowerBI

Nedílnou součástí SharePointu jsou i nástroje BusinessIntelligence (BI). Máme tu Excel services, Reporting Services, PerformancePoint services, Visio services, Access services a mnohé další services.
Posledním přírůstkem v rodince BI nástrojů SharePointu jsou nástroje z rodiny PowerBI. A jak už tomu bývá, příliš mnoho možností nástrojů k výběru vyvolává zmatek, otázky a pochybnosti. Stejným potížím čelí i kominita pracující s SQL Serverem. Kterou cestou se vydat? Použít "tradiční nástroje" nebo se vrhnout do Power světa? Je to skutečně tak dobré jak to vypadá, nebo jsem obětí marketingové kampaně? Na amerických datech to funguje, ale bude to fungovat i v Česku?
Seriál o PowerBI nástrojích si klade za cíl seznámit Vás s jednotlivými nástroji, vymezit určitou oblast použití a poukázat, silné i slabé stránky daného nástroje.
V průběhu seriálu se můžete těšit:
  • Demistifikace nástrojů a představení kdo je kdo
  • PowerQuery
  • PowerPivot
  • PowerView
  • PowerMap
  • Q&A (Questions & Anwers)
  • Porovnání možností onpremm vs O365
  • ... a možná přijde i nějaké to video
Na začátek demistifikace
PowerBI není – náhradou korporátního BI řešení s několikavrstvým datovým skladem, UDM modelem, datovými kostkami a reporty postavenými v Reporting services vystavenými na SharePointu.
PowerBI je – doplňkem, či alternativou k tradičním nástrojům. Každopádně nejedná se o volbu jedno, nebo druhé, můžete mít obojí a záleží jen na prostředí a možnostech co je lepší pro Vás.
Někdy je na spojení dvou materiálů lepší lepidlo, jindy hřebík a kladivo (hřebík a lepidlo jsou proměnné, doplňte si libovolnou textovou konstantu).
Než si představíme kdo je kdo ve světě PowerBI, rád bych sesumíroval silné a slabé stránky tradičních nástrojů
Reporting services, Performance point
Zásadní plusy:
Máte jistotu, že uživatel uvidí přesně to co chcete. Totální kontrola nad daty
Zásadní mínusy:
Uživatel si sám neudělá nic, nebo jen málo co. Se vším čeká na vývojáře. Nešťastní jsou všichni: I uživatel, který chce přidat filtr/sloupeček do reportu a musí kvůli tomu založit ticket (na jehož vyřízení má IT oddělení v lepším případě jen 14 dní). I vývojář, že musí přidávat sloupečky místo toho, aby dělal nějakou tvořivou práci.
Zde se otevírá prostor pro použití serverových korporátních modelů (kostek) postavených nad datovými sklady a připojovat se přes Excel a Excel services. Model dodává určitou pružnost odpovídat rychle na dotazy a pokrýt potřeby šťouravého analytika. Vytvořit však takovýto korporátní model a reflektovat do něj změny nějakou dobu trvá. V dynamicky se měnícím prostředí to vyloženě nemusíte stíhat. A navíc, opravdu má cenu dělat robustní serverový analytický model  nad datovým skladem pro pětičlenný tým? Možná by si to ti naši analytici rychleji udělali v Excelu, jsou to holky šikovné a kluci šikovní...
Právě jsme našli use case na PowerBI.
Jste společnost, kde se struktura mění relativně pomalu a je u Vás kladen velký dúraz na kontrolu a správnost? Důležitá je pro Vás robustnost a neprůstřelnost řešení. Kdyby jsme to dali uživatelům, všecho by se po..kazilo. PowerBI nemusí být pro Vás.
Vaše společnost se vyvíjí dynamicky a je potřeba pružně reagovat na změny? IT gramotnost uživatelů je relativně vysoká. Robustnost není tak důležitá jako rychlost? Mě zajímají ta čísla, nikoliv kolik vrstev datového skladu s kolika olap kostkami je pod tady tím ošuntělým reportem na webu. Další tři týdny na přidání sloupečku opravdu čekat nebudu.
Většina z Vás se pravděpodobně najde někde mezi. Jsou aplikace a uživatelé, kde byste raději zvolili přístup tradiční a měli kontrolu a naopak víte kde by se pro druhou skupinu lidí dalo trošku povolit opratě a předat více kontroly.
Zbývá představit náš hvězdný PowerBI tým.
PowerQuery
je nástroj zaměřený na zpracování a transformace dat. Pomůže Vám dostat data do vhodné podoby pro analýzu. Serverový robustní protějšek jsou SQL Server Integration Services.
PowerPivot
umožňuje vytvořit inmemory OLAP kostku přímo v prostředí Excelu. Serverový protějšek jsou SQL Server Analysis Services
PowerView
nástroj pro vizualizaci dat, dodá Vašim číslům tvar a podobu. Intuitivní nástroj, se kterým se pobavýte nejen na desktopu, ale i dotykovém zařízení.
PowerMap
máte data, která by se dala prezentovat geograficky? Ať se bude jednat o prodeje po jednotlivých PSČ v rámci ČR, nebo o vytížení strojů ve výrobní hale, PowerMap vám umožní data, vizualizovat i v návaznosti, jak se měnily v čase a výstupem by mohlo být pěkné video na recepci Vaší firmy, ať se návštěvy zabaví ještě před meetingem.
Q&A – Otázky a odpovědi
Položte otázku v přirozeném jazyku, Q&A Vám odpoví (když se zeptáte dobře :) ) a samy vyberou nejvhodnější vizualizaci pro Vaši otázku. Už možná nebudete muset odpovídat na vlezlé otázky na poradě.... do příští ho pondělního meetingu si nachystám data a příští týden Vám odpovím.. Možná budete moci odpovědět hned.
V dalších dílech se postupně zaměříme na jednotlivé komponenty více dopodrobna

Žádné komentáře:

Okomentovat